Online bestellen

 

U kunt als klant een bestelling doen bij Atelier Wöhe via e-mail. U geeft aan welk artikelnummer uit de catalogus u zou willen hebben en u krijgt van ons te horen of het desgewenste artikel voorradig is.

Indien het artikel voorradig is dan krijgt u een bevestigingsmail met daarin het totale aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten. Na deze bevestigingsmail kunt u het totale bedrag overmaken naar Atelier Wöhe. Voor de bankgegevens zie artikel 1 van de Algemene Voorwaarden.
Na ontvangst van het totale bedrag zal de order verstuurd worden door Atelier Wöhe.
Atelier Wöhe reserveert de order 48 uur na bevestigingsmail van Atelier Wöhe. Indien het aankoopbedrag niet ontvangen is in de gestelde tijdsduur dan wordt de order/ koopovereenkomst door Atelier Wöhe ontbonden.

Adresgegevens:

Adres: Vrouwesteeg 34
Postcode + Woonplaats: 2801 EK Gouda

Tel. nr: 06 - 209 17 898

E-mail: info@sandradegraaf.com


KvK nummer: 61407259

Algemene Voorwaarden Atelier Wöhe:

1. Bankgegevens:

IBAN nummer: NL 70 INGB0001 9399 24

2. Betaalmogelijkheden bij Atelier Wöhe:

Vooruitbetaling.

3. Verzendkosten:

Binnen Nederland is de verzending bij bestelling boven € 75 gratis. Verzendkosten buiten Nederland zijn voor rekening van de kopende partij.

4. Algemeen:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Atelier Wöhe. De voorwaarden zijn gepubliceerd op de website en zijn voor iedereen toegankelijk.
Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van Atelier Wöhe.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Atelier Wöhe erkend.
Atelier Wöhe garandeert dat het geleverde artikel voldoet aan de vermelde specificaties welke zijn vermeld op de website en in de catalogus.

5. Levering:

De levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Is het artikel niet meer op voorraad en heeft de bestelling wel plaats kunnen vinden, dan zal dit per e-mail kenbaar worden gemaakt aan de kopende partij en zal het eventueel ontvangen aankoopbedrag teruggestort worden op het banknummer van de kopende partij.
Aan de genoemde termijnen, vermeld op de internetsite, kunnen geen rechten worden ontleend.

6. Prijzen:

Alle prijzen op de site en in de catalogus zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Alle genoemde prijzen op de site en in de catalogus zijn in euro’s en inclusief 21% btw.

7. Afbeeldingen en specificaties:

Alle afbeeldingen, foto’s, etc. en gegevens betreffende maatvoeringen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, voorraad, etc., op de internetsite en in de catalogus van Atelier Wöhe gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8. Overmacht:

Atelier Wöhe is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, nalatigheid van post bezorger, allerlei stakingen die zich voor kunnen doen en die betrekking kunnen hebben op het op tijd afleveren van de bestelde artikelen bij de kopende partij. Indien overmacht plaatsvindt dan behoudt Atelier Wöhe zich het recht voor om alsnog de bestelde artikelen te leveren aan de kopende partij. De kopende partij kan de overeenkomst niet ontbinden of een schadevergoeding eisen van Atelier Wöhe.

9. Aansprakelijkheid:

Atelier Wöhe is niet aansprakelijk voor het zoek of kwijt raken van de bestelde artikelen tijdens transport. De kopende partij dient zich voor een eventuele schadevergoeding te richten tot de transporteur van de artikelen. Gegevens van transport zijn te verkrijgen bij Atelier Wöhe.